چارگوشه! پایگاه خرید و فروش بی‌واسطه‌

اگه دنبال چیزی هستی، شهرت رو انتخاب کن و تو دسته‌بندی‌ها به دنبالش بگرد.

اگر هم می‌خوای چیزی بفروشی، چند تا عکس خوب ازش بگیر و آگهیت رو بچسبون به چارگوشه.

علاوه بر وبسایت، می‌تونی از چارگوشه روی دستگاه‌های اندرویدی،  هم استفاده کنی.